EENA - European Emergency Number Association

Prawo

DYREKTYWA 2002/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U.UE L z dnia 24 kwietnia 2002 r.)

Załączniki do strony

Wtorek, 16 stycznia 2018, data aktualizacji: 25.02.2015 r. Ilośc wizyt: 2.216.455
©2012 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
WAI
POCKET PC